24. marec 2008

Prav(N)i iskalnik

Če boste na Googlu vnesli iskalni izraz »legal search engine«, boste sicer dobili kar precej zadetkov (približno 120.000.000), vendar ne boste izsledili niti enega PRAVEGA pravnega iskalnika. Zakaj? Zato, ker (še) ne obstaja! Ni ga (še)!

Vse to, kar si je doslej kdorkoli upal objaviti pod tem imenom, je lahko le »pravni« iskalnik (v narekovaju) – »legal« search engine… Gre pa v bistvu za OBIČAJNE iskalnike, uporabljane na pravnem področju (morda le še nekoliko prilagojene). Ponavadi, tako kot po drugih besedilih, iščejo takšne nize zaporednih znakov (in njihovih kombinacij), kot jih je vnesel uporabnik. Morda je ob tem (pravno)informacijski ponudnik pripravil še prijazen vmesnik, ki ponuja vnos raznih (pravno)relevantnih podatkov za iskanje po različnih »poljih« (zahtevno iskanje), seznamih odvetnikov, pravnih virov in seveda direktno povezavo na dokumente v pravni podatkovni bazi. Konec koncev je takšno »state of the art« - napredno iskanje – celo po časovni lestvici – na voljo tudi naročnikom sistema IUS-INFO.

Zagotovo pa še niste naleteli na takšen prav(n)i iskalnik, ki bi vaš vneseni niz znakov in besed vzel kaj drugače kot mehanično, ki bi ga tudi »razumel« v kontekstu pravne znanosti in pravnih pravil. Ki bi besedo »obtožba« povezal tudi s predsednikom republike, katerega lahko v določenih primerih obtoži državni zbor zaradi kršitve ustave… Ki bi ob iskanju pojma »versko prepričanje« opozoril tudi na besedilo »religiozni nazor«… Ki bi ob iskanju drugoinstančne odločitve takoj pogledal na višje sodišče… Ki bi župana spomnil, da je pristojen za imenovanje gasilskega poveljnika občine… Ki bi ločeval med »razvezo« pogodbe in »razvezo« zakonske zveze… Ki bi ob iskanju po evropski zakonodaji v slovenščini našel tudi ustrezne dokumente v angleščini…

Prepričan sem, da (bi) takšen PRAVI (ontološki, semantični) pravni iskalnik:
- rabimo
- pomenil ogromen korak naprej in da bi odprl povsem nove horizonte pravne informatike in pravne vede nasploh
- postal nepogrešljiv praktični pripomoček večine pravnikov
- pomagal pri kompleksnejših projektih modernizacije sodišč in javne uprave
- bil tudi komercialno uspešen zaradi zelo visoke stopnje dodane vrednosti

Pred leti bi se tudi meni (tako kot se brez dvoma večini bralcev) takšna ideja zdela le pobožna želja ali znanstvena fantastika. Ker pa poznam današnje stanje (pravne) informatike, odlične parcialne dosežke raziskovalnih inštitucij ter komercialnih ponudnikov v različnih deželah in se zavedam možne pomoči s strani umetne inteligence (AI), sem prepričan, da je nastopil čas, da se izdelave PRAV(n)EGA iskalnika kar lotimo!

Pristop bo še precej širši in zelo multidisciplinaren: kot izhodišče bomo vzeli zadnje stanje jezikovnih tehnologij, ki že omogočajo prepoznavo besedil do te mere, da jim lahko začnemo določati njihov pomen. Tukaj bo štafeto prevzela pravna stroka (teorija), ki bo morala do te mere abstrahirati (vsa) pravna pravila, da jih bodo lahko (ilustrirane v kvadratke) prevzeli programerji in strokovnjaki za umetno inteligenco (predvsem tudi za strojno učenje). Z analizo obstoječih besedil celotnih zakonodajnih sistemov (Evropske unije, Slovenije,…) se jim bo dodalo ogromno »notranjih, skritih, meta podatkov« z njihovim pomenom ter medsebojnimi povezavami. (Mimogrede: to bo lahko tudi dober pripomoček za ugotavljanje skladnosti predpisov držav članic s predpisi EU ter za prilagajanje zakonodaj držav kandidatk) Tako bo iz prejšnjega »mrtvega« in togega besedila nastala prava zakladnica pravnega ZNANJA, ki ne bo omogočala samo izvedbe pravnih iskalnikov, temveč bo dosti bolj uporabna tudi v upravnih (e-administration) in sodnih postopkih (vključno s pomočjo sodnikom pri pisanju obrazložitev njihovih odločitev).

Projekta se Slovenci seveda ne bomo lotili sami, temveč v tesni povezavi s številnimi partnerji – tako na strani izvajalcev, kot tudi investitorjev. Projekt »AI-in-Law« bo iz praktičnih razlogov precej evropsko obarvan in bo usmerjen v povečanje konkurenčne sposobnosti evropskega gospodarstva, saj bo šlo za izrazito »high-tech« področje.

Nič ne de, če bo Slovenija pri tem imela vodilno vlogo (2008!), saj bo lahko tudi to eden od načinov za dokazovanje, da s(m)o tudi majhni lahko uspešni…

Vir, 27. 5. 2006

Ni komentarjev: