6. junij 2008

e-Pravosodje bo temeljilo na e-Pravu

Pred nami je nova era v razvoju pravosodja in prava nasploh! Če so doslej sodobne informacijske tehnologije omogočale le kvantitativno pomoč pri obvladovanju pravnih besedil kot nizov (računalniku neprepoznavnih) znakov, pa bo uvedba umetne inteligence prinesla povsem novo kvaliteto: prepoznavanje pomena besedil in v njem vsebovanih pravnih konceptov in pravil. Posledično pa bo – »e-Pravo« zaradi kvalitetnejših besedil, postalo boljše in natančnejše, »e-Pravosodje« pa pravičnejše in učinkovitejše. Pravni postopki vseh vrst bodo s pomočjo najsodobnejših tehnologij postali krajši in cenejši.

V naslednjih letih se bomo veliko ukvarjali s »črpanjem znanja« (knowledge extraction) iz obstoječih pravnih podatkovnih baz, kot tudi s pomočjo pri nastanku (kreiranju) novih (pravnih dokumentov vseh vrst) na veliko bogatejši način. Iz praktičnih razlogov večje učinkovitosti bomo (na začetku še dokaj nezanesljive) metode teoretičnih pravnih pravil kombinirali s tehnologijami strojnega učenja in teorije iger.

Nove obogatene baze pravnega znanja bodo služile kot podlaga za delovanje raznih prav(n)ih ekspertnih sistemov in tudi za avtomatsko kreiranje novih pravnih besedil (predvsem osnutkov, tudi sodnih odločb).

Posebni urejevalniki za zakonodajalce in za vse tiste, ki predpise izdajajo (točneje: za njihove strokovne službe), bodo omogočali, da bodo besedila kvalitetnejša. Ne bo nepotrebnih (subjektivnih) sinonimov, klavzule bodo imele vedno enak pomen, uporabljeni bodo le preverjeni in nedvoumni izrazi. V besedilih se bo skrivalo vse več koristnih (meta)podatkov, ki bodo lahko do konca sledili nadaljnji »usodi« dokumentov: o subjektih in objektih pravne zaščite, o dispozicijah in sankcijah, o hierarhičnih razmerjih, o postopkih ter inštancah, o medsebojnih sklicevanjih in vplivih, itd. itd. Olajšane bodo primerjave (in usklajevanja) med različnimi pravnimi sistemi (in tudi jeziki).

Ko bodo enkrat pripravljeni moduli umetne inteligence ter na njihovi podlagi izdelani ekspertni sistemi, bo neizogibno prišlo tudi do možnosti boljše »diagnostike« za sodne postopke. Vsak morebitni tožnik bo lahko na spletu preveril kakšne so njegove možnosti (v %) za uspeh v pravdi. To bo mnoge tudi odvrnilo od nepotrebnih postopkov. Kvalitetno – spletno - vložene zadeve pa se bodo veliko lažje predlagale tudi v morebitne mediacije in arbitraže, seveda predvsem tudi spletne.