20. april 2008

Krasni novi splet

»Krasni novi svet« je že tukaj, če še niste opazili! Huxley je sicer ta izraz ironiziral, saj je pri njegovi družbi šlo v bistvu za »Strašni novi svet«. Tudi na začetku 21. stoletja se zavedamo nevarnosti, če bi kakšen orwellovski Veliki brat v osebi tirana zlorabil fantastične možnosti, katere prinašajo sodobne informacijske tehnologije, vendar pa ni razloga za pretiran pesimizem in še manj za paniko.

Od zloma komunizma naprej je očitno, da bo na tem planetu prevladala demokracija, številni skupni problemi (globalno ogrevanje, pomanjkanje čistih energetskih virov, itd.) pa bodo večino držav in nacij prisilile h konstruktivnemu sodelovanju in ob tem tudi k odpravljanju (možnosti) nevarnosti, katere prinašajo nove tehnologije in bi lahko »krasni« novi svet spremenile v »strašni«.

Namesto, da strašimo pred nevarnostjo Googla, če bo res skeniral vse obstoječe knjige in jih povezal v eno samo ogromno digitalno knjižnico in s tem pridobil (pre)veliko moč, si je bolje na vseh nivojih prizadevati, da se izostrujejo merila in predpisi glede varstva zasebnosti, hrambe in uporabe osebnih podatkov, nadzor nad (zlo)rabo podatkovnih baz, itd. Še najbolj pomembno pa je, da demokratični svet neguje svoje visoke standarde upravljanja družb ter da se na celotnem planetu odpravijo črne lise avtoritarnih sistemov. Konec koncev tudi Združeni narodi še zdaleč niso izkoristili svojih možnih potencialov.

Če se nam torej ni treba bati Velikega brata kot neke konkretne nevarnosti (lahko pa seveda s tem pojmom še naprej operiramo v prenesenem smislu, ko opozarjamo na razne možnosti zlorab), potem se lahko že danes resnično veselim, da živimo v nekem povsem novem svetu, katerega si pred nekaj desetletji (v bistvu pa pred pojavom interneta!) nismo mogli niti predstavljati! Več možnosti smo dajali uresničitvi znanstveno-fantastičnih napovedi, da se bodo v vseh zidovih okrog nas nahajale prisluškovalne naprave, kot pa da se bomo usedli za (svojo) mizo in v eni minuti lahko: 1. pogledali, kolikšni so trenutno valovi na plaži Waikiki 2. prebrali, kako se v portugalščini glasi zadnji stavek Svetega pisma 3. poslušali evropsko himno 4. pisali sestrični v Argentino in tudi že dobili odgovor…

Mladini 21. stoletja je seveda samo po sebi umevno, da lahko preko Googla takoj najdejo katerikoli podatek ali sliko, kar pač rabijo za domačo nalogo. Nas iz prejšnjega tisočletja pa še vedno fascinira, da imamo pred seboj na voljo (tudi za takojšno in brezplačno uporabo) praktično večino doslej zbranega človeškega znanja (pretiravam? - pa vnesite n.pr. »kozolec« ali pa poglejte v spletno Aleksandrijsko knjižnico…).

Večino doslej zbranega človeškega znanja? Prosim? Pač! Informacij je seveda (vedno bilo in jih vedno bo) – PREVEČ – vendar jih je sedaj z malo spretnosti in s pomočjo številnih odličnih orodij (na primer Wikipedije!) prav lahko obvladati in dobiti to, kar rabimo.

Gibalo napredka pa je vedno bila ekonomija in zato tudi ni čudno, da se bo v tej svetovni poplavi informacij (in znanja) vedno našlo mesto za podjetništvo in nešteto oblik zadovoljevanja potreb (z vse večjo dodano vrednostjo). Primer: Skoraj vse pravne informacije, katere nudi IUS-INFO, so danes že na voljo tudi drugje na internetu, velika večina tudi brezplačno, pa vendar uporabniki z veseljem in zadovoljstvom uporabljajo sistem, ki je plačljiv, saj jim prihrani ogromno časa.

Sodobna informacijska družba, s povsem omreženim planetom Zemlja, pa prvič v zgodovini izenačuje priložnosti za vse (velike in majhne), ki so sposobni in imajo voljo svojo ustvarjalnost izkoristiti podjetniško, za razvoj in napredek sebe in svoje ožje ter širše okolice. Enkratna priložnost tudi za Slovenijo!